Thể lệ cuộc thi

              Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ đạo 90 cấp tỉnh “về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

              Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử “90 năm – vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến ban hành Thể lệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ban Tổ chức không được tham gia dự thi.

III. NỘI DUNG THI

Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, những thành tựu của tỉnh trong công cuộc phát triển…

IV. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có thể kết nối internet. Thi sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên website: http://www.baoquangninh.com.vn; http://www.quangninh.gov.vn vào banner Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm- Vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

  • Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi.
  • Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
  • Người dự thi phải ghi đúng số điện thoại liên lạc vì đây là cơ sở để Ban Tổ chức liên hệ nếu đoạt giải.

2. Cách thi, cách tính điểm

Cuộc thi sẽ chia làm 3 đợt, mỗi đợt thi có 15 câu hỏi. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 16 câu hỏi. Mỗi đợt, người dự thi được phép thi tối đa 1 lần/đợt.

Người dự thi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm, về nội dung có liên quan theo mục II, Thể lệ này.

Tại câu số 16 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán tổng số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi đợt thi mình thực hiện bài thi.

Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành người dự thi sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài thi của mình. Kết quả bài thi cũng được gửi vào Email đã đăng ký.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi sớm nhất để trao thưởng cho người thi. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tháng (thời gian tính đến ngày, giờ, phút, giây theo thời gian thi).

Sau mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

IV. THỜI GIAN THI

  1. Đợt I: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/10/2019 – 10/11/2019;
  2. Đợt II: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/11/2019 – 10/1/2019;
  3. Đợt III: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/12/2019 – 10/01/2020;

Thời gian thi mỗi đợt được tính từ 10h00’ ngày 10 và kết thúc vào 10h00’ ngày 9 tháng kế tiếp.

Đối với tập thể: Kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải nhất trị giá 10.000.000 đồng dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều và đạt giải cao.

Đối với cá nhân: Mỗi đợt thi có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích.

+ Giải nhất: 5.000.000 đồng

+ Giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng

+ Giải ba: mỗi giải 2.000.000 đồng

+ Giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng